Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Badają i chronią przyrodę

poniedziałek, 22 lipca 2019 13:03 / Autor: Piotr Wójcik
Badają i chronią przyrodę
Badają i chronią przyrodę
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Choć wydawałoby się, że wszelkiego rodzaju organizacje o zasięgu ogólnopolskim powstają w największych ośrodkach miejskich w kraju, to okazuje się, że Kielce również mogą być sercem ich zarządzania. Tak jest w przypadku Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, którego siedziba mieści się w Kielcach, ale ta ma zasięg ogólnopolski.

Celem działania tego towarzystwa jest przede wszystkim prowadzenie i wspieranie badań, których skutkiem jest lepsze poznanie zasobów przyrodniczych, a zwłaszcza polskiej fauny i flory. Towarzystwo podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, uwzględniając przy tym przede wszystkim zasady zrównoważonego rozwoju. Szerzy także wiedzę o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i metodach ochrony.

POZNAJĄ POPRZEZ BADANIA

TBOP angażuje się w szereg przedsięwzięć. Inicjuje, organizuje i prowadzi badania naukowe, zbiera dane dokumentujące stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego, a także wykonuje dokumentacje i ekspertyzy przyrodnicze. Wszystko to prowadzi do skutecznego propagowania wiedzy na temat rodzimej przyrody i jej ochrony w środkach masowego przekazu i służy współpracy z samorządami i organami państwowymi. Jednym z podstawowych celów towarzystwa jest prowadzenie i wspieranie badań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych. Aby to osiągnąć TBOP tworzy archiwa gromadzące wyniki swych prac oraz kartoteki zbierające przyrodniczo cenne dane. W 2013 roku została ponadto uruchomiona elektroniczna Kartoteka Przyrodnicza.

PUBLIKUJĄ…

Kieleckie Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody włącza się w Państwowy Monitoring Środowiska. Współpracuje przy tym między innymi z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Muzeum i Instytutem Zoologii Polskiej Akademii Nauk czy Komitetem Ochrony Orłów. Wśród realizowanych w tym zakresie działań warto wymienić między innymi monitoring pospolitych ptaków lęgowych, monitoring ptaków drapieżnych, monitoring łabędzia krzykliwego, mewy czarnogłowej, podgorzałki, dubelta, ślepowrona czy skrupulatny monitoring noclegowisk gęsi. TBOP prowadzi też własne projekty badawcze, takie jak Ptaki Kielc, Regionalny Atlas Ptaków Lęgowych, monitoring zimujących ptaków szponiastych i srokosza czy inwentaryzacja rzadkich gatunków chwastów w województwie świętokrzyskim. Członkowie TBOP angażują się ponadto w międzynarodowe projekty badawcze. Uczestniczyli w badaniach ptaków na Krymie, w Egipcie, Stanach Zjednoczonych, Turcji, Rosji, Łotwie i Litwie.

UCZĄ NAJMŁODSZYCH

Bardzo ważnym zadaniem Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody jest szerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, a także o jego zagrożeniach i metodach ochrony. Działalność edukacyjna jest realizowana poprzez prowadzenie zajęć z prelekcji multimedialnych, warsztatów terenowych i konkursów z udziałem uczniów, zwłaszcza tych na najwcześniejszych etapach edukacji. Duże zainteresowanie ofertą edukacyjną na terenie Kielc zaowocowało współpracą z uczestnikami programu Zielony Patrol, w który chętnie włączyły się kieleckie szkoły. Towarzystwo prowadzi także działalność edukacyjną dla mieszkańców regionu. To między innymi otwarte „Spotkania z przyrodą”, warsztaty terenowe i akcje informacyjne oraz happeningi, takie jak Dni Ziemi czy Europejskie Dni Ptaków.

Artykuł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

logowfosigw

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO