Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

CIEKAWOSTKI

NBP wprowadziło do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „W Polskę wierzę – Polska wolna i suwerenna”.

poniedziałek, 10 czerwca 2024 10:26 / Autor: Paweł Michalec
NBP wprowadziło do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „W Polskę wierzę – Polska wolna i suwerenna”.
NBP wprowadziło do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „W Polskę wierzę – Polska wolna i suwerenna”.
Paweł Michalec
Paweł Michalec

28 maja 2024 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „W Polskę wierzę – Polska wolna i suwerenna”.

Już w czasach piastowskich domena władcy plemienia Polan, potem również Wiślan, zaczęła się stawać dobrem wspólnym. Na przełomie XII i XIII w. o losach Ojczyzny decydowali jej władcy, jednak coraz bardziej liczyli się z opinią rycerstwa. Wraz z prawami uzyskiwanymi przezszlachtę w XV i XVI w. rosły potęga i znaczenie między-narodowe Rzeczypospolitej Jagiellonów. Powstał ustró jz trzema ośrodkami władzy, w którym współrządzili:król, senat (dawna Rada Królewska) i izba poselska, czyli szlachta (stanowiąca 10% ludności państwa polsko-litewskiego). Przedstawiciele szlachty, dzięki ówczesnemu prawu opartemu na wolności i równości oraz systemowi sejmików ziemskich, kontrolowali posłów i urzędników państwowych. Prawo nietykalności osobistej i majątkowej uniemożliwiało stosowanie represji politycznych i tymsamym pozwalało na swobodną działalność publiczną.Natomiast w czasach wolnych elekcji weszły w życie powszechne prawo wybierania władców oraz wolnośći równość religijna. W tym samym czasie na Zachodzie cementował się absolutyzm władzy, a przedstawiciele róż-nych wyznań toczyli ze sobą wojny religijne.Utrata przez Rzeczpospolitą w końcu XVIII w. niepodległości nie powstrzymała w Narodzie pragnienia życia w wolnej i suwerennej Ojczyźnie. Miarą dążeń do tegocelu była krew przelewana w kolejnych powstaniach. Mimo braku państwa na mapach i nieustannej germanizacji oraz rusyfikacji ludności polskość, pielęgnowana w domach, przetrwała. W 1918 r. dzięki staraniom wielu pokoleń – po 123 latach niewoli – Polska odrodziła się jako państwo zdolne do rozwijania swego potencjału gospodarczego i trwałej obecności w Europie, mimo niekorzystnego położenia geopolitycznego między Rzeszą a Rosją bolszewicką.Gdy we wrześniu 1939 r. oba kraje napadły na Polskę,zaczął się okres olbrzymich represji, w tym działań zmierzających do likwidacji polskich elit oraz grabieży majątku narodowego. W czasie wojny, w imię prawa Narodu dowolnej Ojczyzny, Polacy utworzyli Polskie Państwo Podziemne z własną armią konspiracyjną (Armią Krajową)i władzą cywilną, kierowane przez rząd RP na uchodźstwie.Po wojnie zaś rozpoczął się długi – trwający do przełomulat 80. i 90. XX w. – okres dominacji Związku Sowieckiegow Polsce. W PRL-owskiej rzeczywistości Polacy wielokrotnie występowali przeciwko narzuconej władzy – w 1956, 1966,1968, 1970, 1976 oraz w 1980 r., kiedy stworzono wielomilionową strukturę organizacyjną NSZZ „Solidarność”. W dużej mierze siłą Polaków broniących swej tożsamości w warunkach bezpaństwowych w XIX i XX w., a szczególnie w czasach PRL,stał się Kościół katolicki i jego najwybitniejsi przedstawiciele,z bł. Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, prymasem Polski,i św. Janem Pawłem II, papieżem, na czele.

Polska, mimo wielokrotnych prób wymazania jej z map,dzięki sile i determinacji swoich obywateli jest od 35 latnie zależnym, liczącym się na arenie międzynarodowej państwem.

prof. Jan Żaryn

 

Nominał 10 zł

metal: Ag 925/1000

stempel: lustrzany,

druk UV

średnica: 32,00 mm

masa: 14,14 g

brzeg (bok): gładki

nakład: do 10 000 szt.

Projektantka: Urszula Walerzak

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowałaMennica Polska S A

 

monetyanbp

 

nbp2

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO