Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

CIEKAWOSTKI

Międzynarodowy list przewozowy CMR - co musi zawierać?

wtorek, 28 listopada 2023 11:09 / Autor: Paweł Michalec
Międzynarodowy list przewozowy CMR - co musi zawierać?
Międzynarodowy list przewozowy CMR - co musi zawierać?
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest standardowym dokumentem stosowanym w międzynarodowym transporcie drogowym towarów. Ustala on warunki przewozu i odpowiedzialność przewoźnika, zawierając szczegółowe informacje o ładunku, nadawcy, odbiorcy oraz trasie przewozu. CMR jest niezbędny do przekraczania granic, ułatwia procedury celne i jest dowodem zawarcia umowy przewozu. Wzór dokumentu CMR został ujednolicony na mocy konwencji CMR, podpisanej w Genewie w 1956 roku. Jego stosowanie zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość w transakcjach międzynarodowego transportu drogowego.

Do czego dokładnie służą druki CMR?

Druki CMR, znane jako Międzynarodowe Listy Przewozowe CMR, służą kilku kluczowym celom w międzynarodowym transporcie drogowym towarów:

 1. Umowa Przewozu: Druk CMR stanowi dowód zawarcia umowy przewozu między nadawcą a przewoźnikiem. Zawiera wszystkie istotne warunki umowy, takie jak rodzaj i ilość towaru, miejsce dostawy i inne szczegóły przewozu.
 2. Dokumentacja Ładunku: Zapewnia dokładny opis przewożonego towaru, co jest niezbędne dla nadawcy, odbiorcy, przewoźnika oraz innych stron zainteresowanych transportem.
 3. Ułatwienie Procedur Celnych: Ułatwia procesy celne poprzez zapewnienie kompleksowych informacji o ładunku i jego pochodzeniu, co jest szczególnie ważne przy przekraczaniu granic międzynarodowych.
 4. Dowód Dostawy: Po dostarczeniu towaru, CMR jest podpisywany przez odbiorcę, co stanowi potwierdzenie odbioru towarów w stanie nieuszkodzonym i zgodnie z umową.
 5. Odpowiedzialność Przewoźnika: Określa odpowiedzialność przewoźnika za towar podczas transportu, w tym za ewentualne uszkodzenia lub straty.
 6. Śledzenie Przesyłki: Umożliwia monitorowanie przesyłki na różnych etapach transportu, co jest istotne zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy.
 7. Zgodność z Przepisami Międzynarodowymi: Stosowanie druków CMR jest zgodne z Konwencją CMR, co zapewnia jednolitość i uznawalność dokumentów w międzynarodowym transporcie drogowym.

Podsumowując, druki CMR są niezwykle ważne w logistyce międzynarodowej, zapewniając legalność, bezpieczeństwo i efektywność procesów transportowych.

Co musi zawierać prawidłowy druk CMR?

Prawidłowy druk CMR musi zawierać szereg istotnych informacji, aby spełniać swoje funkcje jako międzynarodowy list przewozowy. Oto kluczowe elementy, które powinien on obejmować:

 1. Informacje o Nadawcy: Pełna nazwa i adres nadawcy towaru.
 2. Informacje o Przewoźniku: Pełna nazwa i adres przewoźnika odpowiedzialnego za transport.
 3. Informacje o Odbiorcy: Pełna nazwa i adres odbiorcy, do którego ma zostać dostarczony towar.
 4. Miejsce i Data Załadunku: Dokładne miejsce, gdzie towar został załadowany oraz data załadunku.
 5. Miejsce i Przewidywana Data Dostawy: Miejsce, gdzie towar ma zostać dostarczony oraz przewidywana data dostawy.
 6. Opis Towaru: Szczegółowy opis towaru, w tym rodzaj, ilość, waga, rodzaj opakowania oraz wszelkie niezbędne identyfikatory, jak numery partii, kody kreskowe.
 7. Instrukcje Dotyczące Transportu: Specjalne instrukcje dotyczące transportu, jeśli są wymagane, w tym informacje dotyczące niebezpiecznych towarów.
 8. Warunki Przewozu: Warunki umowy przewozu, w tym informacje o ubezpieczeniu towaru.
 9. Podpisy: Podpisy odpowiedzialnych osób z firm nadawcy, przewoźnika i odbiorcy, które potwierdzają załadunek i odbiór towaru.
 10. Numer i Liczba Kopii: Numer listu przewozowego oraz liczba kopii, które zostały wydane.
 11. Zastrzeżenia i Uwagi: Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi dotyczące stanu towaru przy załadunku.
 12. Dane dotyczące kosztów przewozu: Jeśli jest to stosowne, informacje o kosztach przewozu, w tym koszty dodatkowe, opłaty celne itp.

Druk CMR musi być wypełniony starannie i dokładnie, aby zapewnić prawidłowy i bezpieczny przebieg transportu międzynarodowego.

Podsumowanie

Druki CMR, znane również jako Międzynarodowe Listy Przewozowe CMR, są standardowymi dokumentami wykorzystywanymi w międzynarodowym transporcie drogowym towarów. CMR odnosi się do Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów, podpisanej w Genewie w 1956 roku. Dokumenty te zawierają kluczowe informacje o transporcie, takie jak dane nadawcy, odbiorcy, rodzaj i ilość przewożonych towarów oraz szczegóły pojazdu i kierowcy. Służą jako dowód zawarcia umowy przewozu oraz jako potwierdzenie odbioru towarów przez przewoźnika, a także pomagają w przejściach granicznych i są ważne dla celów ubezpieczeniowych i celnych.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO