Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

CIEKAWOSTKI

Jak możesz uzyskać Europejski Tytuł Egzekucyjny?

wtorek, 24 października 2023 09:27 / Autor: Paweł Michalec
Jak możesz uzyskać Europejski Tytuł Egzekucyjny?
Jak możesz uzyskać Europejski Tytuł Egzekucyjny?
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Będąc wierzycielem zagranicznego kontrahenta, możesz starać się o uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Dzięki niemu prowadzenie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi z zagranicy jest łatwe. Co powinieneś zrobić, abyś uzyskał Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)? Będąc wierzycielem zagranicznego kontrahenta, możesz starać się o uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Dzięki niemu prowadzenie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi z zagranicy jest łatwe. Co powinieneś zrobić, abyś uzyskał Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)?

Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)?

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) jest jedną z instytucji Unii Europejskiej. Został ustanowiony na potrzeby roszczeń bezspornych o charakterze transgenicznym. Wierzyciel, uzyskując go, może wykonać orzeczenie na terenie każdego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej poza Danią. ETE został wprowadzony rozporządzeniem 805/2004 Parlamentu Europejskiego. Do orzeczeń sądowych na podstawie których mogą być wydane zaświadczenia ETE, należą:

 • Wyroki z uznania;
 • Wyroki zaoczne;
 • Ugody zawarte w toku postępowania;
 • Ugody zawarte w postępowaniu pojednawczym i podczas mediacji;
 • Ugody zatwierdzone przez sąd.

Wierzyciel może ubiegać się o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, jeśli roszczenie dotyczy konkretnej kwoty pieniężnej, która stała się wymagalna. Roszczenie musi dotyczyć sprawy cywilnej lub handlowej. Wierzyciel nie uzyska Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w określonych przypadkach:

 1. Jeśli sprawa ma charakter skarbowy, celny lub administracyjny. Nie może dotyczyć odpowiedzialności państwa za zaniechania w ramach sprawowania władzy publicznej;
 2. Jeżeli prawa majątkowe wynikają ze stosunków małżeńskich, dziedziczenia albo testamentu;
 3. Jeżeli sprawa dotyczy upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek;

Wierzyciel ubiegając się o wydanie europejskiego tytułu egzekucyjnego, powinien złożyć wniosek do sądu właściwego w państwie członkowskim. Może to zrobić w dowolnym czasie, po wydaniu orzeczenia, jednak orzeczenie musi być wykonalne. Wniosek podlega opłacie 50 zł.

Czym skutkuje wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego?

Każdy dokument, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, podlega wykonaniu we wszystkich państwach członkowskich (oprócz Danii). Organy egzekucyjne w danym państwie mają obowiązek traktować go tak, jakby był wydany właśnie na jego terenie. Dlatego postępowanie egzekucyjne toczy się według przepisów prawa państwa, na którym jest wykonywane. Wysokość opłat, jakie poniesie wierzyciel podczas egzekucji komorniczej także zależy od zasad obowiązujących w danym państwie.

Czy organ egzekucyjny może odmówić ściągnięcia wierzytelności?

Organ egzekucyjny może odmówić wszczęcia postępowania, jeśli nie da się go pogodzić z wydanym wcześniej orzeczeniem, jeśli:

 • Wcześniej zostało wydane orzeczenie dotyczącego tego samego przedmiotu sporu i dotyczyło tych samych stron;
 • Wcześnie orzeczenie zostało wykonane w państwie wykonania;
 • Nie da się pogodzić orzeczenia ze względu na formę zarzutu przedstawionego podczas postępowania sądowego w państwie członkowskim.

Państwo członkowskie odmawiając ściągnięcia wierzytelności, może powołać się także na zasady ogólne, które obowiązują w danym państwie członkowskim. W Polsce podstawą do tego może być spłacony dług w całości.

Przeczytaj również artykuł: Jak odzyskać pieniądze od dłużnika za granicą.

Potrzebujesz pomocy podczas uzyskiwania europejskiego tytułu egzekucyjnego?

Skorzystaj z oferty Kancelarii Windykacyjnej Vindicat.pl. Oferujemy wsparcie na każdym etapie windykacji. Przygotujemy dla Ciebie niezbędne pisma oraz pozwy do sądu. Jeśli chcesz samodzielnie windykować należności, przygotowaliśmy dla Ciebie aplikację online Vindicat. To system do monitoringu i ściągania należności, który wesprze Cię w działaniach w obszarach: prewencyjnym oraz windykacji polubownej i sądowo-komorniczej. Za pomocą systemu wygenerujesz dokumenty, postawisz pieczęć prewencyjną na fakturze. Korzystając z narzędzia, możesz udostępnić dane dłużników na giełdzie długów Vindicat oraz wystawić dług na sprzedaż.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO