Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

BIZNES

Co warto wybrać: faktoring czy leasing?

wtorek, 24 października 2023 09:49 / Autor: Paweł Michalec
Co warto wybrać: faktoring czy leasing?
Co warto wybrać: faktoring czy leasing?
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Zarządzanie budżetem firmy jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Trzeba pokryć koszty stałe, zmienne, rozwijać działalność gospodarczą czy kupować środki trwałe. Nie zawsze przedsiębiorcy mają wystarczające finanse i muszą opierać się na zewnętrznych źródłach finansowania. Czym różnią się od siebie faktoring i leasing? Kiedy warto zdecydować się na te źródła finansowania? Sprawdź w artykule.

Jaka jest różnica między faktoringiem a leasingiem?

Faktoring i leasing są zewnętrznymi źródłami finansowania. Obydwie usługi są dostępne w ofertach banków oraz instytucji faktoringowych i firm leasingowych. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tych narzędzi, muszą spełnić zupełnie inne wymagania.

Faktoring

Faktoring jest usługą polegającą na wykupieniu przez faktora (bank lub firmę faktoringową) od klienta (dostawcy towarów lub wykonawcy usług) faktur z wydłużonym terminem płatności np. 30, 45, 60 i 90 dni. Dzięki faktoringowi firma może odzyskać należności z faktur jeszcze przed upływem terminu płatności. To sprawia, że ma środki na finansowanie bieżącej działalności lub na inne dowolne cele.

Proces faktoringu przebiega w kilku krokach:

 1. Firma wystawia kontrahentowi fakturę z wydłużonym terminem płatności.
 2. Przedsiębiorca zawiera umowę faktoringową, następnie dokonuje cesji wierzytelności. Oznacza to, że przekazuje wszelkie prawa, w tym do płatności dokonanej przez kontrahenta za fakturę.
 3. Firma faktoringowa wypłaca pieniądze. Czas wypłaty trwa od kilku minut do kilku dni roboczych. Środki są pomniejszone o prowizję.
 4. Po upływie wyznaczonego terminu kontrahent reguluje należność za fakturę u faktora. Jeśli nie ureguluje jej we wskazanym terminie, faktorant rozpoczyna windykację należności.

Jeśli chcesz porównać oferty faktoringu i dowiedzieć się tego, która z nich będzie najkorzystniejsza dla Ciebie, sprawdź ranking firm faktoringowych dostępny w serwisie 6krokow.pl. To rzetelne zestawienie, które zostało przygotowane przez profesjonalistów. Zawiera wszystkie najistotniejsze informacje na temat usług faktoringu oferowanych przez różne instytucje. Dzięki niemu szybko i łatwo porównasz wszystkie oferty.

Leasing

Leasing polega na zobowiązaniu finansującego, czyli leasingodawcę (bank lub firmę leasingową) do zbycia przedmiotu leasingu (sprzętu lub samochodu) rzecz korzystającego, czyli leasingobiorcy na warunkach określonych w umowie. Co to dokładnie oznacza? Na mocy umowy finansujący oddaje korzystającemu do używania przedmiot leasingu i pobiera za jego użytkowanie opłaty. Leasing dzieli się na: finansowy i operacyjny. Czym różnią się od siebie?

Leasing finansowy

Leasing finansowy jest umową na podstawie, której leasingobiorca staje się posiadaczem przedmiotu leasingu np. samochodu. W zamian za to musi zapłacić leasingodawcy opłatę wstępną oraz raty leasingowe co miesiąc przez cały okres trwania umowy. Z punktu widzenia podatkowego leasing jest rozumiany jako dostawa towarów pod warunkiem że:

 1. Jest zawierana na czas określony;
 2. Zawiera postanowienie zgodnie, z którym w okresie jej trwania dokonywane są odpisy amortyzacyjne;
 3. Po zakończeniu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu;

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest czasową umową, którą zawiera osoba fizyczna lub prawna z firmą leasingową. Na jej podstawie leasingobiorca może korzystać z przedmiotu leasingu w zamian za płacenie co miesiąc rat leasingowych. Leasingobiorca decydujący się na tę usługę, często musi wnieść opłatę początkową, która jest określana indywidualnie. Minimalnie może zawrzeć ją na okres 24 miesięcy. W przypadku tego rodzaju leasingu samochód pozostaje własnością firmy leasingowej. Oznacza to, że w czasie trwania umowy możesz korzystać z niego, jak właściciel, ale po zakończeniu umowy właścicielem nie jesteś.

Jak przebiega procedura zawarcia umowy leasingu?

Po wybraniu odpowiedniej oferty leasingu osoba fizyczna lub prawna, występuje o przyznanie finansowania. Następnie:

 1. Leasingobiorca wysyła wypełniony wniosek oraz dane przedmiotu. Dodatkowo leasingodawca może wymagać dołączenia dodatkowych dokumentów np.: deklaracji podatkowych. W przypadku uproszczonej procedury wnioskodawca może wysłać komplet dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Po otrzymaniu dokumentów leasingodawca rozpatruje je i ocenia wiarygodność płatniczą kontrahenta w m.in. BIK, KRD oraz innych bazach danych
 3. Weryfikuje dostawcę i przedmiot leasingu. Na tym etapie sprawdza, czy cena np. samochodu jest adekwatna do wartości rynkowej.
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisuje umowę leasingu.
 5. Po zakończeniu całej procedury leasingobiorca może odebrać przedmiot leasingu i rozpocząć korzystanie z niego.

Jakie są pozostałe różnice między faktoringiem a leasingiem?

Pozostałe różnice między faktoringiem, a leasingiem dotyczą czasu trwania umowy, czasu finansowania oraz trwania umowy i przeznaczenia środków. Oto najważniejsze z nich:

Przeznaczenie środków

Środkami pozyskanymi z faktoringu można sfinansować dowolny cel np.: koszty stałe działalności (rachunki za media, raty kredytów firmowych, raty leasingu, czy koszty pracowników), koszty zmienne działalności czy wydatki podatkowe m.in. składki ZUS, czy podatek dochodowy. W przypadku leasingu przeznaczenie środków jest określone. Przedsiębiorca, który go otrzyma może przeznaczyć je na samochód, sprzęt firmowy albo maszyny.

Czas trwania umowy

Umowa leasingu jest zawierana na czas określony w umowie. Większość leasingodawców minimalny czas leasingu samochodu określa od 24 miesięcy do 60 miesięcy. Maksymalnie może wynosi nawet 72 miesiące lub 84 miesiące. Z kolei czas trwania umowy faktoringowej może być określony lub nieokreślony, dlatego że z usługi można korzystać jednorazowo.

Czas finansowania

Czas finansowania leasingu jest długoterminowy zazwyczaj wynosi 5 lat. Natomiast czas finansowania faktoringu jest krótkoterminowy. Wynosi zazwyczaj od kilku dni do 90 dni lub więcej.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO