Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM | Święty Krzyż 91,3 | Włoszczowa 94,4
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

BIZNES

Audyty dla firm - czym są i jakie mają znaczenie?

wtorek, 05 marca 2024 09:26 / Autor: Paweł Michalec
Audyty dla firm - czym są i jakie mają znaczenie?
Audyty dla firm - czym są i jakie mają znaczenie?
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Zarządzanie firmą to ogromne wyzwanie. Narzędziem, które ułatwia pewne procesy i zapewnia zgodność działań z aktualnymi przepisami są audyty dla firm.

Czym jest audyt firmy?

Audyt firmy to proces oceny, badania i analizy finansowej, operacyjnej lub strategicznej działalności przedsiębiorstwa. Celem audytu jest dostarczenie obiektywnych informacji oraz ocena stopnia zgodności działalności firmy z określonymi standardami, przepisami prawnymi, procedurami wewnętrznymi i zasadami rachunkowości. Przeprowadzenie audytu może być wymagane ze względu na regulacje prawne, wymogi inwestorów, potrzeby zarządzania ryzykiem lub jako środek zapobiegawczy mający poprawić działanie firmy. Firmy z reguły korzystają z usług niezależnych firm audytorskich lub zatrudniają własnych audytorów wewnętrznych, aby przeprowadzić niezależną i obiektywną ocenę swojej działalności.

Audyty dla firm- przykłady

Audyt gospodarka odpadami skierowany jest do tych przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z wytwarzaniem czy magazynowaniem odpadów bądź którzy prowadzą odzysk czy recykling odpadów. Przeprowadzony audyt pozwoli na działanie z zgodzie z przepisami i uporządkowanie prowadzonej gospodarki odpadami. Więcej o tym audycie można przeczytać tutaj: https://projectzerowaste.pl/audyt-gospodarka-odpadami/.

Innym przykładem audytu dla firm jest audyt logistyka odzysku. Pozwala on na rozwiązanie problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów na poszczególnych etapach łańcucha dostaw. Pozwala on również na wyróżnienie się na tle konkurencji i lepsze wykorzystanie logistyki w działaniach marketingowych. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://projectzerowaste.pl/audyt-logistyka-odzysku/.

Popularny jest także audyt dotyczący wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Pozwala on na wyliczenie opłat środowiskowych, prawidłowo wypełnić wykazy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, a także wypełnić raport do KOBiZE. O audycie można przeczytać tutaj: https://projectzerowaste.pl/audyt-oplaty-srodowiskowe-emisja/.

Audyt podatkowy i audyt prawny

Audyt podatkowy to to proces oceny i badania zobowiązań podatkowych firmy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Ten rodzaj audytu ma na celu identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych oraz ocenę ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami. Audyt prawny natomiast to proces, w ramach którego dokonuje się kompleksowej oceny i analizy stanu prawno-organizacyjnego przedsiębiorstwa lub transakcji. Celem audytu prawnego jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń, ryzyka związanego z aspektami prawno-instytucjonalnymi oraz ocena stopnia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Ten rodzaj audytu jest szczególnie istotny w kontekście fuzji, przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstwa, czy też przy pozyskiwaniu inwestorów.

Wykorzystanie audytów dla firm ułatwia kwestię optymalizacji procesów i usprawnia procesy biznesowe, przynosząc przedsiębiorcy szereg korzyści. 

 

 

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

Zgłoś news
POSŁUCHAJ
WIDEO